My JSP 'MyJsp.jsp' starting page

省人大常委会审议福建省有关法规修改稿等事项

信息来源:福建人大网 发布时间:2016-07-28 17:47:53 作者:本网记者

    福建人大网728    今天下午,省十二届人大常委会第二十四次会议召开分组会议,审议福建省有关法规修改稿等事项。

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议发言

 

 

审议现场